aanleg asfaltweg en bedrijfstuin Utrecht

| Bedrijfstuinen

Verbreden van toegangsweg naar bedrijvenpark. Door de toename van de verkeersintensiteit en groot transport, voldoet het huidige toegangssysteem niet meer. 

Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer geen hinderen ondervinden.

Door dit project is ook het ontwerp door Wencop Hoveniers gemaakt. Ook de gemeente Utrecht is betrokken geweest bij de planvorming. Dit had vooral te maken met de normering en regelgeving ten aanzien van hulpdiensten.

Werkzaamheden zijn in juni afgerond.