aanleg bedrijfstuin Barneveld

| Bedrijfstuinen

Medio 2017 wordt gestart met de aanleg van een bedrijfstuin rondom de nieuwbouw van Hazeleger Kaas uit Barneveld.  Het inrichtingsvoorstel is gereed.

Routing en logistiek is een belangrijk gegeven bij dit bedrijf. Er is gekozen voor een tweetal ingangen; vrachtauto`s en voor het personeel/bezoekers. 

Het parkeren van het personeel wordt aan de achterzijde van het pand gerealiseerd, daar is ook de personeelsingang. Het parkeren voor bezoekers is duidelijk gesitueerd en er is ook een heldere route naar de hoofdingang van het kantoorgedeelte. Het complex wordt voorzien van bomenrijen en solitaire bomen, hierdoor ontstaat er een grote mate van groenbeleving, omdat het complex gelegen is aan de rand van Harselaar-oost. Zo ontstaat er een overgang naar het landschap. Dit wordt nog versterkt doordat de totale erfgrens wordt voorzien van een beukenhaag.