aanleg buitenruimte te Amsterdam

| Bedrijfstuinen

De koepel Amsterdome is terug in Amsterdam. Wencop Hoveniers heeft de buitenruimte rondom de Amsterdome aangelegd. Zoals parkeervoorziening, verblijfsruimten en het toegangsgebied. Alle verhardingen, half verhardingen, verlichting, afwatering en groen (vooral grote bomen) zijn door vakkundig hoveniers aangelegd. Er is gekozen voor een duurzame inrichting rondom de Amsterdome.