aanleg daktuin met bomen Amsterdam

| Daktuinen

In opdracht van COD wordt door Wencop verschillende daktuinen gerealiseerd, voorafgegaan door een ontwerp. De NDSM-werf in Amsterdam Noord wordt herontwikkelt. Er worden een aantal complexen gerealiseerd, waaronder een grootstedelijk complex met starterswoningen, studentenwoningen, een hotel en een parkeergarage met daarop een gezamenlijke binnentuin

De kracht van het tuinontwerp ligt in de verbinding van de verschillende doelgroepen, in deze tuin gaan ze elkaar ontmoeten en ontstaan er hele mooie momenten. De harde gevels worden -door het toevoegen van groen tegen de gevels- verzacht. Gevolgd door een duidelijk kader in de vorm van een pad, dit is een hoofdroute en ontsluit op verschillende plekken de tuin. In dit kader ligt de tuin, de paden zijn van halfverharding en informeel. Op bredere plekken in het pad gaat het pad soepel over in een ontmoetingsplek. Het gazon wordt in een heuvelachtig terrein aangelegd, hierdoor ontstaan verassende doorkijkjes. De beplantingen bestaan uit, grasstroken en solitaire heesters en bomen. 

Het is straks een heerlijke plek, voor intieme ontmoeting of een gezellige borrel. Maar ook de beleving vanuit de appartementen wordt fantastisch. De tuinverlichting -in de avonduren- zal dit zeker versterken.

Aanleg start 2017