aanleg natuurlijk speelterrein Leiderdorp

| Overheid en instellingen

In opdracht van Cardea (een jeugd- en opvoedhulporganisatie in de regio Zuid-Holland Noord ) en OZC ‘Orion’ (combinatie van onderwijs en zorg aan kinderen ) mogen wij de inrichting van het buitenterrein aanleggen.
Van Egmond Totaalarchitectuur heeft een globaal ontwerp voor het buitenterrein gemaakt, Wencop Hoveniers heeft dit inclusief het beplantingsplan verder uitgewerkt.
De speelterreinen worden op een semi natuurlijke wijze ingericht en toegespitst op de diverse doelgroepen en de toegangswegen en parkeerterreinen worden aangelegd.
Het totale oppervlak is ca. 5000m².
 
De werkzaamheden die zijn uitgevoerd:
- Uitwerking van het ontwerp
- Grondwerk
- Riolering
- Verharding
- Verlichting
- Aanbrengen van valondergronden
- Plaatsen speeltoestellen, waaronder waterloop, apentouwen, zandbakken, schommels, stammetjesklim en een glijbaan
- Terrein meubilair