aanleg natuurvoetbalvelden Horst

| Overheid en instellingen

Van de gemeente Ermelo heeft Wencop Hoveniers opdracht gekregen voor de uitbreiding van het sportpark De Adelaar in Horst. Het betreft de complete aanleg van twee voetbalvelden, inclusief drainage, beregening, hekwerken en veldinrichting. Het werk is aanbesteed door de gemeente Ermelo middels een EMVI, waarbij naast de prijs, ook de werkwijze en uitvoeringtijd bepalend waren voor de gunning.