aanleg onderhoudsvriendelijke tuin Barendrecht

| Particuliere tuinen

Voorafgaand aan de realisatie van deze renovatie is er een inrichtingsvoorstel gemaakt. Door de opdrachtgever zijn de volgende wensen kenbaar gemaakt:

  • De erfafscheidingen gesloten, middels schuttingen en eventueel groen
  • Een groot en functioneel terras
  • Een terras voorzien van grootte tegels
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Een strakke tuin
  • Een waterelement en schanskorven

Op ons advies is de bestaande berging verwijderd, hiervoor in de plaats is een nieuwe berging gemaakt tegen de bestaande garage. Ook de pergola boven de vlonder is op ons advies opgehoogd, waardoor er een ruimtelijker beeld ontstaat. De tuin is alleen toegankelijk middels de garagedeur, omdat aan de achterzijde van de tuin een watergang ligt. Aan de achterzijde van de tuin is door de opdrachtgever zelf een vlonder met pergola gemaakt, deze moeten worden gehandhaafd. De achtertuin wordt aan de achterzijde begrenst door een talud, deze horizontale lijn die achter de gehele woonwijk ligt, wordt in het ontwerp doorbroken door een dieptelijn toe te passen en verticale elementen (bomen).Hierdoor wordt de intimiteit in de tuin zelf versterkt. De dieptelijn wordt vormgegeven door een randbeplanting van buxuswolken, met als middelpunt een olijfboom in een polyester bloembak. Ook de bladhoudende eikenbomen versterken de dieptewerking in de tuin en zorgen tevens voor privacy op het achterterras. Dit terras is onderdeel van het gehele terras, maar door een visuele barrière -van schanskorven- ontstaat er een eigen plek. De tuin wordt aangekleed met een aantal chique elementen, waaronder een sidetable, waterelement (bestaande uit een achterwand war water uitstroomt) en polyester bloembakken. Deze tuin wordt voorzien van een graniettegel 60*90cm. Ook de tuinverlichting, beregening en een berging worden door ons aangebracht. Doordat de tuin met machines niet toegankelijk is, is op bepaalde momenten een mobiele kraanwagen ingezet. De planning van een dergelijk project is dus heel belangrijk.