aanleg onderhoudsvriendelijke tuin met vogels Ede

| Particuliere tuinen

Bijna veertig jaar op hetzelfde adres met dezelfde achtertuin, daar is nu verandering in gekomen. De achtertuin ondergaat een metamorfose. Medio november is gestart met de realisatie. De werkzaamheden bestaan globaal uit:

  • De verhardingen worden vervangen voor een Oud Hollandse betontegel (60/60) in combinatie met een betonklinker, deze wordt in banen aangebracht, waardoor de breedte van de tuin wordt versterkt. 
  • Het aanwezige hoogteverschil wordt opgevangen door een betonelementen grondkering. In de verharding wordt een talud aangebracht, dit voorkomt opstapjes.
  • Ook de aanwezige berging en de perceelsafscheidingen zijn vervangen.

Voorafgaand aan de uitvoering, is er een tuinontwerp gemaakt.