bomen kappen Nijkerk

| Overheid en instellingen

In de bestaande situatie was de onderbeplanting te dicht en nam teveel licht weg. In de nieuwe situatie ontstaat er een transparant plantvak, met enkele solitaire heesters.

Werkzaamheden welke verricht zijn:

- kappen van bomen
- vervangen van de onderbeplantingen voor bodembedekkende beplantingen in combinatie met wintergroene opgaande heesters.