boomverzorging en bomen kappen Garderen

| Particuliere tuinen

De eerste maanden van het jaar is de tijd om houtwallen en bomen te snoeien. De takkenstructuur is goed zichtbaar en de sapstroom is nog niet op gang. Wencop is gespecialiseerd in deze werkzaamheden.

Het winterwerk bij deze opdrachtgever bestaat uit:

  • verwijderen van takken uit bomen (lichter maken van de kroon)
  • verwijderen bomen uit houtwal, stamhout als haardhout achterlaten
  • snoeien bomen in houtwal en verwijderen onderbegroeiing (vogelkers)
  • aanplanten van bosplantsoen (310st) in houtwal

De werkzaamheden zijn begin 2016 uitgevoerd.