nieuw O2-natuurgrasconcept

| Overheid en instellingen

BARNEVELD Terwijl er volop gediscussieerd wordt over de mogelijke gezondheidsrisico's van kunstgras, zet Wencop Hoveniers uit Barneveld samen met vijf andere bedrijven het nieuwe O2-natuurgrasconcept in de markt. ,,We kunnen rekenen op heel veel belangstelling", vertelt Rob Scholten.

Keek u op van de discussie over kunstgras?
Aan de ene kant hebben we ons erover verbaasd. Het RIVM is niet zomaar een instituut. Je gaat er dus vanuit dat hun onderzoeken deugen en kloppen. Aan de andere kant hebben we er eerder ook onze vraagtekens bij gehad. Hoe kan het dat autobanden met zogenoemde PAK's eerst mogelijk kankerverwekkend zijn en als ze vermalen worden tot rubberkorrels niet meer? Die vragen zijn ook hier wel eens over tafel gegaan. Maar ja, dat RIVM had dat goedgekeurd en dus ga je daar ook vanuit als die vraag een keer aan de orde komt.
Totdat Zembla in het thema dook.
Ja, het programma heeft aangetoond dat het RIVM niet voldoende onderzoek had gedaan naar kunstgras en de mogelijke gezondheidsrisico's. De ophef kwam ons natuurlijk helemaal niet slecht uit. Aan de andere kant moeten we het ook niet overdrijven. De risico's voor mensen die één keer per week op een kunstgrasveld sporten, zijn uiteindelijk verwaarloosbaar. Zo reëel moet je ook blijven. De risico's van roken of het eten van bepaald voedsel zijn groter. Dat komt ook terug in het nieuws van vanmorgen. Het RIVM concludeert dat het kunstgras niet direct schadelijk is voor de gezondheid, maar wel schadelijke deeltjes bevat. Hoe het ook zij, het kustgras heeft wel een negatiever imago gekregen.

Het spreekwoord luidt: de één zijn dood is de ander z'n brood. Is dat hier van toepassing?
Nou, zo hard wil ik het ook niet noemen. Maar het is wel waar dat we door alle ophef besloten hebben om ons O2-natuurgrasconcept, een verbeterd natuurgrasveld met een hogere bespeelbaarheid, een half jaar eerder te lanceren. We noemen dat liever 'commercieel gezien slim', of iets in die richting. We spelen in op de actualiteit. Het is een feit dat gemeenten door alle ontwikkelingen wel twee keer nadenken voor ze besluiten om te investeren in een nieuw kunstgrasveld. Daardoor wordt verbeterd natuurgras automatisch ook een stuk interessanter.


Hoe ver waren jullie met het nieuwe natuurgras?
Het plan was om komend voorjaar ons O2-natuurgras, wat we samen met vijf andere bedrijven hebben ontwikkeld, in de markt te zetten. Het plan was om dat te doen op een congres over gras, waar allerlei vakgenoten samenkomen, van gemeenten tot greenkeepers, die de golfbanen beheren. Tegelijkertijd waren we, min of meer onder de radar, al bezig met de uitrol van het nieuwe natuurgras. Een collega-bedrijf had al een veld in Fijnaart aangelegd, terwijl wij op de nieuwe locatie van De Kieviten in Voorthuizen ook al over twee aangelegde velden beschikken. Dat bood ons ook de mogelijkheid om razendsnel in te spelen op de kans die zich voordeed.

Wat hebben jullie precies gedaan?
We hebben een dag georganiseerd waarbij we zo'n vijftig gemeenten uit de regio hebben aangeschreven. De animo was enorm. Meer dan de helft van de gemeenten was aanwezig op de informatiebijeenkomst, terwijl vertegenwoordigers van gemeenten die verhinderd waren, op andere momenten langskomen. Het is dus een mooie zet geweest. De eerste vervolggesprekken met gemeenten staan inmiddels ook gepland.


Wat houdt het O2-natuurgrasconcept precies in?
Het is een vernieuwd concept waarmee we al jaren bezig zijn. Doel is om natuurgras op een nog hoger kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Hiervoor hebben we de samenstelling van de bodem ook vernieuwd. We voegen bijvoorbeeld fijngemalen lava toe. Dat verbetert de ontwatering. Ook is het veld vlakker en groeit het gras beter. Al die verbeteringen zorgen voor een hogere bespeelbaarheid van een natuurgrasveld.

De toevoeging van lava, is dat logisch?
Ja, de resultaten die we ermee boeken zijn heel goed. Het is daadwerkelijk een verbetering voor de afwatering, een belangrijk probleem waar veel clubs tegenaan lopen. Vaak zie je in de herfst en winter dat er na heftige buien, door de klimaatverandering zijn er daar ook meer van, veel plassen op het veld staan. Dat belemmert het spelen op natuurgras. Daarnaast is lava ook een natuurproduct. We voegen dus een natuurproduct toe aan de natuur, in onze ogen klinkt dat een stuk logischer dan vermalen autobanden op kunstgras strooien.


Maar is een vergelijking tussen natuur- en kunstgras wel relevant?
Dat kun je je inderdaad afvragen. De bespeelbaarheid van kunst- en natuurgras verschilt inderdaad. Kunstgras kun je met gemak duizend uur op jaarbasis bespelen, terwijl dit verbeterde natuurgras minstens driehonderd uur aankan. Dat verschil is nog significant. De echt grote voetbalverenigingen met meer dan duizend leden kunnen ook nauwelijks zonder een kunstgrasveld bestaan. Dat is ook de realiteit.
Maar je moet niet vergeten dat het gros van de Nederlandse voetbalvelden nog steeds natuurgras betreft. Ongeveer vijftien procent van de velden is kunstgras, de rest natuurgras. Door natuurgras te verbeteren en de bespeelbaarheid te verhogen, valt juist daar nog veel te winnen.


Zijn er meer verbeteringen mogelijk?
Absoluut. In de loop van de jaren, door continue verbeteringen, verwachten we dat de bespeelbaarheid van ons natuurgras nog verder omhoog kan, van driehonderd naar vijfhonderd uur per jaar. Daar gaan we de komende jaren, met alle bedrijven waarmee we samenwerken, verder onderzoek naar doen.

Tegelijkertijd zet u nu het concept in de markt. Waar hoopt u op?
We hopen dat we volgend jaar vijf á tien nieuwe natuurgrasvelden mogen aanleggen. Dat zou heel mooi zijn. Of dat natuurlijk lukt, is afwachten, maar we hebben daar veel vertrouwen in.

 

Bron: Barneveldse Krant 20-12-2016