planten laanbomen in Nijkerk

| Overheid en instellingen

In opdracht van de Gemeente Nijkerk worden 132 st bomen geleverd en geplant door Wencop Hoveniers. Tevens wordt ruim 1100 m1 hagen geleverd en geplant, ruim 1200 m2 prairybeplanting geleverd en geplant en 900 m2 overig plantsoen geleverd en aangebracht.

De omliggende bermen en gazons worden ingezaaid met een bermenmengsel verrijkt met een bloemenmengsel. Het geheel van de werkzaamheden wordt dit voorjaar uitgevoerd en de rest van het jaar door Wencop Hoveniers onderhouden.