realisatie en onderhoud park rondom recreatiebungalows Voorthuizen

| Bedrijfstuinen

In het voorjaar 2017 is gestart met het inrichtingsvoorstel voor de buitenruimte rondom de 86 st. recreatiebungalows en 4 st. groepsaccommodaties op vakantiepark Vogelveld te Voorthuizen.

Het stedebouwkundig ondergrond is basis voor de groeninrichting op het park rondom de woningen. Het idee is dat de bungalows veel privacy hebben en er veel groenbeleving is. Door middel van natuurlijke bossages en (waar mogelijk) glooiingen wordt dit bereikt. De keuzen van de beplantingen zijn gebaseerd op inheemse -en vogelvriendelijke soorten. 

Het gras is de totale onderlegger en versterkt het parkachtig karakter. Het wordt een autoluw park, de auto`s zijn te gast.

De realisatie van het park wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase start eind 2017.