realisatie landschappelijke tuin Bosch en Duin

| Particuliere tuinen

Wencop is door de opdrachtgever benaderd om een voorstel te maken voor de entree naar de woning. De opdracht was: een entree die verankerd ligt in het landschap...en van het een komt het ander... Voor de rest van de tuin is ook een inrichtingsvoorstel gemaakt. Dit voorstel is inmiddels gerealiseerd.
Het leefgedeelte van de woning ligt aan de achterzijde, de terrassen zijn daarom aan deze zijde gelegen. In het ontwerp is op bepaalde plaatsen de omgeving naar de woning toegetrokken, vanuit de woonkamer is dit het sterkst zichtbaar. Aan de keukenzijde ligt een royaal terras met ook het zicht naar de voortuin.

De keuze voor de plantsoorten zijn allemaal gebiedseigen soorten, met name als bodembedekker wordt de grond geschikt gemaakt om de karakteristieke mosvegetatie terug te krijgen...

Er worden ook enkele grondkeringen aangebracht om hoogteverschillen op een kort lengte te overbruggen. De grondkering wordt uitgevoerd in hout, dit past in de omgeving en waar mogelijk wordt de grondkering `weggeplant`.

De oprit wordt voorzien van een splitverharding, hierdoor kan regenwater direct infiltreren in de bodem, dit had mn te maken dat er ook bewust gekeken is naar een duurzame tuin.