Renovatie parkeerplaatsen Reuver

| Bedrijfstuinen

In het centrum van Reuver wordt bij de Plus supermarkt de parkeerplaats gerenoveerd door Wencop Hoveniers. Voorafgaand is een inrichtingsvoorstel gemaakt en zijn er gespreken geweest met de direct betrokken partijen (eigenaar en omwonenden). Belangrijk voor de eigenaar is dat dit in een hele korte tijd gerealiseerd wordt en dat er zo min mogelijk hinder wordt ervaren door de klanten van de supermarkt. Wij hebben daarvoor een fasering aangebracht, waardoor het parkeerterrein gedeeltelijk gebruikt kan worden ook tijdens de werkzaamheden. Binnen 1 week leveren wij een compleet nieuwe parkeerplaats op.

De rijwegen en parkeerplaatsen worden voorzien van asfalt, de parkeervakken worden middels een blauwe en witte gemarkeerd. Per parkeervak wordt een `biggenrug` aangebracht.

Start werk medio mei 2017.