vlonderterrassen op daktuin Amsterdam

| Daktuinen

In januari 2018 is gestart met de aanleg van een daktuin op het dak van de vierde etage van dit kantorencomplex. Deze tuin is vanuit het restaurant bereikbaar en is daarmee ook een verlengstuk van het restaurantgedeelte. Het in te richten dak heeft een oppervlakte van ruim 650 m2. Wencop heeft het inrichtingsvoorstel gemaakt.
Een van de uitgangpunten voor de inrichting van een daktuin is de permanente belasting. Dit bepaald in grote maten de mogelijkheden voor de inrichting van het dak.
Het wordt een gebruiksvriendelijke en toegankelijke tuin, voorzien van vlonderterrassen. Deze worden op bepaalde plekken verbonden door steps. Het gedeelte aansluitend aan het restaurant wordt op hetzelfde niveau aangebracht, een eerste uitloop en voor iedereen (ook minder valide) toegankelijk. Het overige gedeelte van de tuin ligt een niveau (ca. 60cm) lager. Het lijnenspel van de vlonderterrassen komt voort uit het interieur, hiermee wordt de relatie binnen-buiten versterkt. Het beplantingen bestaan hoofdzakelijk uit sedumvegetatie met enkele groepen met grassen. Op bepaalde plekken worden kruidentafels aangebracht, voor de `gezonde` trek. Rondom wordt een glazen valbeveiliging aangebracht.