groenrenovatie Schothorstpark Amersfoort

| Overheid en instellingen

Voor de gemeente Amersfoort is een groenrenovatie uitgevoerd. Het betreft het vervangen van bomen op de parkeerplaats Schothorstpark.
De bomen hebben een zeer matige conditie, omdat de huidige groeiplaats van de bomen slecht is. Er worden nieuwe groeiplaatsen gemaakt en 25 st. bomen geplant.  Onder de verharding wordt (15 m3 per boom) bomenzand aangebracht en in het plantgat (14 m3 per boom) bomengrond.. Op het bomenzand worden Permavoid kratten aangebracht, deze worden tevens gevuld met bomengrond en ingepakt met geotextiel. De kratten zorgen voor extra beluchting dit bevorderd de beworteling van de bomen onder de verharding en tevens voor voldoende drukspreiding van de parkerende auto’s.