realisatie particlieren tuin in bosomgeving Den Dolder

| Particuliere tuinen

In een wijk waar destijds al negen tuinen door Wencop zijn aangelegd, is opnieuw een woning gebouwd met een Wencop tuin. Ook voor deze tuin is door Wencop het ontwerp gemaakt en is de realisatie gedeeltelijk in juni uitgevoerd, de aanplant en een gedeelte van de erfafscheiding wordt in het najaar gerealiseerd. 

Kenmerkend voor deze tuin is;

- dat de achtertuin overgaat in de aangrenzende ecologische zone

- het natuurlijke karakter is ook rondom de woning zichtbaar, doordat het grondniveau ligt glooiend doorloopt vanuit  de achtertuin. Hierdoor krijgt de vlonder in de voortuin een `zwevend` karakter, boven het landschap

- rondom de woning ligt een aaneengesloten terras van groot formaat tegel

- om de groenbeleving en privacy -in de zijtuin- te optimaliseren is gekozen voor klimpalen (350cm) met klimplanten

- grondkering, geplaatst om de aanwezige bomen te behouden

In november wordt de beplanting aangebracht.